VU Kerstgeschenk

De termijn voor het kiezen van een kerstgeschenk is geëindigd op 1 maart 2021.

 

The deadline for choosing a Christmas gift has ended on March 1, 2021.